Éves beszámolók

A 2020-as év kiértékelése

Mint minden évnek így a 2020-as évnek is nagy reményekkel és rengeteg színes programmal indultunk neki. Sajnos a világjárvány miatt nem sikerült minden tervezett programot megtartanunk. Ebben az évben 2 tábort és egy táborzáró bulit sikerült megrendeznünk.

A FEMIT 2019-es évének kiértékelése


Ahogy az elmúlt években, 2019-ben is sikerült több olyan kirándulást szerveznünk, amelyen elsősorban hátrányos helyzetű családok gyermekei vehettek részt.
Ebben az évben is folytattuk az iskolákban és a faluközösségek számára az előadásainkat, diákoknak, szülőknek és az érdeklődőknek mintegy 17 témában magasan képzett külső munkatársaink bevonásával.

A 2018-as év kiértékelése

Társulásunk fontos feladatának tartja ráirányítani a fiatalok, a fiatal családok figyelmét a család fontosságára, az egészséges életmódra, a szenvedélybetegségekre, ami egyre súlyosabban sújtja a családokat és a fiatalokat egyaránt. Sajnos sok a megoldatlan probléma a fiatalok, a családok és a társadalom részéről, munkánkkal – habár csekély részben is - de szeretnénk hozzájárulni a felmerülő súlyos kérdések megoldásához rendezvényeinken keresztül. Tevékenységünk között elsősorban a nyári táborok, konferenciák, valamint az oktatási intézményekben szervezett előadások szervezése szerepel.

A 2017-es év kiértékelése

Régi álmunk vált valóra mikor 2017-ben elkezdhettük a közösségi terünk kibővítését.
Erre már évek óta szükség volt, mert egyre bővül tevékenységünk, kapcsolataink és egyre több rendezvényünk megbeszélésünk van, ami ehhez a helyiséghez kötött. Egy irodát építettünk hozzá a már meglévőhöz, ahol az évek alatt felhalmozott iratokat, pályázatokat tudjuk tárolni, és az ezzel kapcsolatos tennivalókat tudjuk elvégezni. Ezáltal lehetőség nyílt egyszerre akár több program illetve megbeszélés megvalósítására.

Beszámoló a FEMIT Polgári Társulás - Dunaszerdahely 2016-os évi tevékenységéről

Alig zártuk le a 2015-ös évet a hagyományos karácsonyi ünnepséggel , azonnal megkezdtük a 10 éves jubileumi ünnepség szervezését, amelyet 2016 januárjában tartottunk meg. Ezen a jubileumi ülésen számos neves vendég vett részt. Értékeltük az elmúlt 10 év munkáját , majd ünnepélyesen megköszöntük a tagok és munkatársaink odaadó munkáját.Kultúrmüsorral zártuk az estét, ahol helyi ill. környékbeli csoportokat és egyéneket kértunk fel . Erre a jubileumra egy emlékkönyvet is készítettünk az elmúlt 10 év munkájáról.

Tartalom átvétel