Aktivity

Kto je predsa ten Karol Gáspár?

Otec troch detí, ktorý sa cítil tak, že všetko urobil svojim deťom a splnil si rodičovskú povinnosť.

Tartalom átvétel