Rólunk

A FEMIT (Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás) egy önkéntes és politikamentes szervezet, mely nyitott a felvidéki magyar fiatalok számára származási, faji, vagy vallási megkülönböztetés nélkül. Célunk a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolása, a magyar öntudat fejlesztése, a határon túli és anyaországi magyarok kapcsolatainak és nemzeti identitásának erősítése, a természet védelme és ápolása, az ifjúság testi, lelki és szellemi segítése, hogy a társadalom hasznos, cselekvőképes részévé tudjon válni.

Feladatunk a fiatalok és szüleik egészséges életmódra való nevelése, különböző programok rendezvények keretén belül.
Azoknak a fiataloknak, gyerekeknek, akik súlyos betegségben szenvednek, a család felkérésére gyűjtéseket szervezünk megsegítésükre, ezáltal lehetőséget biztosítunk számukra külföldi és egyéb fontos gyógykezelésekre.
További fontos feladata társulásunknak a szenvedélybetegek segítése drogmegelőző előadások keretén belül. További előadásaink: bulímia, anorexia, iskolai eröszak, játékszenvedély, PC szenvedély, továbbá filmvetítések, beszélgetések szervezése oktatási intézmények , más szervezetek valamint faluközösségek részére.
Szervezetünk ifjúságnevelő munkájában nemcsak az iskolás korosztály, de a már dolgozó vagy munkanélküli valamint a hátrányos helyzetű fiatalok is megtalálhatják a helyüket. Fontos számunkra, hogy olyan tulajdonságokat sajátítsanak el, mint az őszinteség, becsületesség, megbízhatóság, udvariasság, segítőkészség és megbocsájtás.