Zhrnutie aktivít

Zhrnutie aktivít z uplyulých rokov

2006

 • Interregionálne stretnutie Felúton- stretnutie mládežníckych organizácií
 • Remeselnícka dielňa pre mládež -remeselnícke povolanie pre mládež
 • 4 dňový školský výlet v júni- Slovenský raj, Stredná poľnohospodárska a potravinárska škola v Dun. Strede
 • Výstava Agrofest v septembri -prezentácia a možnosť vyskúšania jednotlivých remeselníckych povolaní
 • 5 dňový medzinárodný interregionálny návrh prác seminárov
 • Verejná zbierka – zahraničná liečebná procedúra, pre chorého chlapca- Adam Fél, charitatívne akcie

2007

 • Verejná zbierka – zahraničná liečebná procedúae, pre chorého chlapca- Adam Fél, charitatívne akcie
 • Protidrogová prevencia – prednášky pre žiakov a dospelých
 • Výlet do Sedmohradu -spoznávanie zvykov sedmohradčanov
 • „Rodokmeň legendy” – Benedekmező(dedina v Sedmohrade), remeselnícky tábor, kultúrne programy
 • Verejná charitatívna zbierka – pre chorého 6 ročného chalana Tibor Nagy
 • cca 16 prednášok o protidrogovej prevencie v celom roku

2008

 • Verejná charitatívna zbierka – pre chorého 6 ročného chalana Tibor Nagy
 • Kyjev – implantácia krvotvorných buniek pre Tibora Nagy
 • cca 40 prednášok o protidrogovej prevencie v celom roku
 • zakúpenie kancelárskych miestností v Dun. Strede

2009

 • Verejná charitatívna zbierka – pre chorého 6 ročného chalana Tibor Nagy
 • Kyjev – druhá dávka implantácií krvotvorných buniek
 • Zakúpenie nehnuteľnosti– Trstice, umiestnenie znevýhodnenej rodiny
 • Rekonštrukcia budovy kancelárie v DS – výmena okien, izolácia, elektrické kúrenie
 • cca 10 prednášok o protidrogovej prevencie v celom roku

2010

 • rozšírili sme naše prednášky v témach: bulímia, anorexia, školské násilie, počítačová závislosť, hazardné hry, pomoc pre slaboučujúcich detí, budovanie kariéru, voľba povolania
 • cca 10 prednášok o protidrogovej prevencie v celom roku, zapojenie priblížne 4000 účastníkov
 • vyplatenie druhej časti kancelárie z 2% príspevkov dani
 • financovanie nehnuteľnosti v Trsticiach
 • rekonštrukcia kancelária v DS- vonkajšia a vnútorná izolácia
 • dohoda s primátorom mesta – nákup pozemku pod kanceláriou v splátkových častiach
 • spolopracovanie s mnohými organizáciami - Kendermagtalanító Egyesület, LUVILA spol s.r.o, SPOSA
 • organizovanie 6 mesačnej výstavy