Vyhotovenie roku 2009

Vyhodnotenie roku 2009

Vyhodnotenie roku 2009

V januári sme pokračovali zbierku z minulého roka pre mladého Dunajskostredčana. Ako výsledok sa dostal implantáciu krvotvorných buniek v Kyjeve.

Vyhľadali sme viacerých podnikateľov, fyzických osôb a nadáciu Crissimi. Naše inzeráty vychádzali v novinách: Kálvinista Szemle, Új Szó. Dostali sme príspevky od VÚC Trnava, od primátora mesta, od Dunajskostredskej parkovacej družstve.
Cestu a pobyt pre chorého chlapca zaistilo združenie. O liečebnej procedúre informoval aj časopis Vasárnap.

V jari sa nám ponúkla možnosť kúpa nehnuteľnosti v Trsticiach pozostávajúc z 12 arovou pozemka z dvoch domov. Tu mienime vybudovať integračný objekt pre postihnuté deti.Umiestnili sme tu jednu rodinu s podmienkou, že sa budú starať o miesto a o dom.

Z 2 % dane sme vyplatili polovicu kúpnej zmluvy nehnuteľnosti v Trsticiach.

V lete sme vyplatili druhú polovicu administratívnej budovy v Dunajskej Strede, ktorú používame na kancelárske potreby,
Podali sme žiadosť samospráve mesta o kúpe pozemku administratívnej budovy, aby sme to mohli nakúpiť v roku 2010.

V lete sme rekonštruovali kanceláriu, pričom sme vymenili okná a mreže, zaistili sme elektrické kúrenie.
K úplnej rekonštrukcii chýba ešte kompletizácia vonkajšej izolácie, čo by sme chceli z projektov uskutočniť.
Kancelársky nábytok sme dostali od firmy WISIMPEX s.r.o a ostatné od súkromných osôb. Uzavreli sme s mnohými firmami nájomnú zmluvu, aby sme mohli z toho financovať režijné náklady.

Naďalej sme zorganizovali protidrogovú prevenciu pre školy a kultúrne strediská s veľkým úspechom. Tie prednášky boli prednášané najmä, pre strednej a východnej časti Slovenska.

Príspveky v roku 2009
VÚC Trnava
COOP Jednota
Dunajskostredské parkovacie družstvo
súkromné osoby
2% dane