Vyhotovenie roku 2007

Vyhotovenie roku 2007

Vyhotovenie roku 2007

V 2007 sme naďalej organizovali tvorivú dielňu pre mládež.
Prednášky protidrogová prevencie, boli veľmi úspešné medzi žiakmi aj učiteľmi. Otec nakrútil tragický príbeh svojho syna, i to prezentoval. Po prezentácii začala diskusia o prednáške a študenti boli veľmi aktívny.

V lete sme zorganizovali cestu do Sedmohradu, na čom sa zúčastnilo 16 osôb. Program bol organizovaný najmä pre znevýhodnené detí, ale prihlásiť sa mohli aj iní.

K úspešnému programu pomohli aj občianske združenie Félúton. Pomáhali nám pri organizovaní aktivity. Cieľom podujatia bolo a spoznanie života Sedmohradčanov. Pritom sme zorganizovali spoločné programy s priateľmi zo združenia Féluton.
V jeseni sme sa znovu zaoberali s prednáškami, o drogovej prevencii, bolo to týždenne dvakrát štyri hodiny. Pre dospelých prednáška bola organizovaná v kultúrnych domoch počas večerňajších hodín.

Zbierku pre mladého Dunajskostredčana sme začínali v novembri, aby sme mu pomohli , v zahraničnej liečebnej kúre. Cena liečby bola 270 000 Sk(8900eur). Organizovali sme kultúrne programy pre základoškolákov, ktorí zo zakúpením vstupných lístkov, pomohli pri zbierke. Vystupujúci umelci prednášali bez peňažnej odmeny.

Podarilo sa malého chlapca vyslať na implantáciu krvotvorných buniek do Kyjeva. Jeho stav bol stabilizovaný, ale potreboval ešte jednu implantáciu. K druhej implantácii sme sa budeme snažiť získať ďalšie zdroje. Podľa našich plánov by sa to mohlo uskutočniť do februára 2009.

Snažili sme vyhľadať a osloviť si rôzne spoločnosti aj cirkev, a organizovali sme aj charitatívny večer.

V rámci Interregionálnej siete Félúton, kapela Regős, zorganizovala remeselnícky tábor pod názvom rodokmeň legendy v Bendekmező (v Sedmohracke). Tábor pre osem deti bol zdarma. Deti si osvojili viaceré informácie a zručnosti z remeselníckej práce.
Protidrogové prednášky sme organizovali vo viacerých regiónoch. K programom sme sa snažili získať finančné zdroje.

Úspešné projekty:

Ministerstvo kultúry SR
Stredoeurópska nadácia
VUC Trnava