Vyhotovenie roku 2006

Vyhodnotenie roku 2006

Vyhodnotenie roku 2006

Občianske združenie Femit bolo založené v roku 2006.V marci sme zorganizovali stretnutie Interregionális Félútonos Talalkozó. Strešná organizácia, ktorá zahŕňa 50 mládežníckych organizácií v Sedmohrade, na Strednom Podunajsku a na území Slovenska.
Snažili sme skontaktovať miestne a okolité školy a informovať ich o našich aktivitách.

Do aktiví tvorivé dielne, ktoré sme organizovali v máji a v júni, sme sa snažili zapojiť detí, ktorí sa mali možnosť naučiť a vyskúšať už zabudnuté remeslá.

Pre študentov Strednej poľnohospodárskej školy sme zorganizovali výlet, cieľom bolo spoznanie Slovenského raja. Výlet sa uskutočnil v koncom júla s 20 žiakmi.

V rámci Agrofestu, ktorý bol organizovaný v Strednej poľnohospodárskej škole v Dunajskej Strede, sme prezentovali našu tvorivú dielňu. Návštevníci si mohli vyskúšať a oboznámiť sa z ľudovými remeslami .

Tvorivú dielnu, sme prevádzkovali od 14 do 20 hodín. Zo začiatku bol slabší záujem, no neskôr sa zúčastnil celkom slušný počet detí.
Medzitým sme oboznámili miestne médiá o našich činnostiach.

Priebežne sme vyhľadávali finančné zdroje pre financovanie našej činnosti.
V decembri sme uskutočnili 5 dňový interregionalný, seminár na písanie projektov v rámci Félúton.
V decembri sme usporiadali zbierku, pre chorého chlapca, a dobročinnú akciu s účastnosťou základoškolákov.

V budúcom roku v februári začíname prednášať na poli o proti drogovej prevencie v okolitých školách, pričom z Maďarska prišiel prednášať otec, kto nakrútil film o synovi, ktorý zomrel na predávkovanie drogami.