Prednášky v školskom roku 2011/2012

Doteraz objednané prednášky podľa dátumu a tému.

Prednášky možno objednať podľa radovými čísami.
1. drogová závyslosť
2. násilie a v škole
3. násilie rodine
4. anorexia - bulímia
5. voľba povolania
6. sexuálna pomoc
7. hráčske závislosti

2011.nov. 14. Plešivec prednáška 2.,5 .

2011.nov. 15. Dvory nad Žitavou prednáška 2., 6.

2011.nov. 21. Mužla prednáška 4.

2011.nov. 21. Komárno prednáška 1.

2011.nov. 21. Salka prednáška 1.

2011.nov. 24. Pribeta prednáška 7. 2x

2011.nov. 28. Šahy prednáška 4.

2011.dec. 13. Balog nad Ipľom prednáška 1

2011.dec. 13. Šahyprednáška 1