Kto je predsa ten Karol Gáspár?

Otec troch detí, ktorý sa cítil tak, že všetko urobil svojim deťom a splnil si rodičovskú povinnosť.
Kto je predsa ten Károly Gáspár?
Otec troch detí, ktorý sa cítil tak, že všetko urobil svojim deťom a splnil si rodičovskú povinnosť. Prijal každé práce, robil desať hodín denne, aj nadčasy cez víkendu, aby deťom by mohol poskytnúť kvalitnú životnú úroveň. Bohužiaľ, medzitým na svoje deti mu zostalo len tri hodiny týždenne. Myslel si ýe im to bude stačiť.Teraz už vie, že to tak uť nefunguje. Medzitým deti dospeli a prišiel na to, že ťažko vynaložená práca nemá svoju hodnotu. Najdôležitejšie vynechal zo svojho života, rozprávanie so svojimi deťmi a spoločné programi. Príkladom na to je tragická smrť svojho syna Karesza, ale to pre Károlya už bolo neskoro. Károly sa snaží upriamiť pozornosť ukázaním tragédie svojho syna, na to aký vážny vplyv zohrajú v živote dnešnej mládeže drogy. S týmto príbehom navštevuje školy, aby čím viac detí a rodičov sa dozvedeli o tom, kde sa on dopustil chyb. Premietaním filmu sa snaží vyrozprávať, čo je najdôležitejšie v živote- láska v rodine, spolupatričnosť, vzájomné porozumenie sa. Tí, ktorí film vidia, rozumejú, o čom Károly hovorí. Pracuje bez námahy, je prítomný tam, kde ho chcú vidieť a ani jednu príležitosť neodmietne.
Napriek svojím zdravotným problémom dokáže týždenne precestovať stovky kilometrov, aby sa dostal kde ho potrebujú. Kým jeho zdravie dovolí, aj naďalej bude venovať svoju prácu drogovej prevencie.