Alapszabály

A FEMIT Polgári társulás alapszabályzata

Polgári társulás alapszabályzata

1. cikkely
Alapszabály

 1. A polgári társulás neve magyarul FEMIT, szlovák nyelven FEMIT.
 2. A polgári társulás székhelye : Rózsaliget 937/47, 929 01 ,Dunaszerdahely, Szlovák Köztársaság.
 3. Fizikai személyek önkéntes politikamentes társulása.
 4. A polgári társulás önálló jogalanyisággal bíró szervezet, mely kapcsolatba léphet más hasonló célokat szolgáló szervezetekkel.

2. cikkely
Célok és tevékenység

 1. A polgári társulás célja támogatni a magyar és más kisebbség gyermekeit és ifjúságát, segíteni a társadalmi életben való eligazodást, továbbá segíteni az egészségileg hátrányos helyzetű személyeket a komunikációs és szociális akadályok leküzdésében és előmozdítani integrációjukat a társadalomba. A társaság céljai a következő módon lesznek megvalósítva:

  a) a gyermekek és ifjúság testi és szellemi fejlődését elősegítő programok szervezése

  b) egészség megőrző, turisztikai, és sportrendezvények szervezése a szabadidő hasznos eltöltése és természetvédelem céljából

  c) kulturális rendezvények táborok szervezése a népi valamint az egyetemes magyar kultúra jobb megismerése céljából

  d) veszélyes és nem kívánt függőségek leküzdését szolgáló népművelő tevékenység – előadások és szemináriumok szervezése

  e) programok szervezése a negatív társadalmi jelenségek, mint a szegénység valamint az alacsony szociokultúrális színvonal visszaszorítása céljából

  f) az egészségileg és szociálisan hátrányos helyzetű polgárok életminőségét segítő tevékenység

  g) állami és más szervezetekkel váló együttműködés a társulás céljainak megvalósítása érdekében

Tartalom átvétel